Advokátska kancelária

JUDr. Ing. Michal JUHÁS


PRÁVNE ANALÝZY

Právna analýza poskytovaná našou advokátskou kanceláriou JUDr. Ing. Michal Juhás je rýchle a profesionálne právne poradenstvo spočívajúce vo vypracovaní právneho rozboru Vami popísanej skutkovej situácie. Právne analýzy sú rýchlym a efektívnym pomocníkom pri riešení vzniknutej právnej situácie. Ako súčasť právnej prevencie napomáhajú v predchádzaní právnych problémov.

  • vypracovanie právneho rozboru skutkovej situácie,
  • návrh riešenia právnej situácie,
  • prevencia pred právnymi problémami.

Pojem právnej analýzy je široko aplikovateľný v celom rozsahu práva, avšak jeho základ sa nachádza v konkrétnom pochopení faktu, že aplikácia a použitie zákona spočíva takmer výlučne na jeho interpretácii. Zákony sa odlišujú naprieč spektrom trestného, občianskeho, obchodného či volebného práva a v rámci ich mnohých pododvetví. Zákon môže byť tak jednoduchý, ako veta, ako aj obsiahly ako kniha. Na druhej strane, zákony sú odkázané na hľadanie konsenzu ohľadom ich výkladu, čo niekedy vyžaduje argumenty podporujúce konkrétnu interpretáciu. Tento proces nazývame právnou argumentáciou. Ak zmluvná strana uskutočnila právny úkon, tento je založený na výklade zákona, ktorý bol dosiahnutý a podporený právnou analýzou.

Aplikácia právnych analýz sa neobmedzuje len na použite v súvislosti s konkrétnym právnym úkonom (hoci sú to práve tieto právne úkony, ktoré môžu založiť precedens, ustálený právny názor)

Advokátska kancelária JUDr. Ing. Michal Juhás ponúka pestrú škálu právnych služieb pre svoju rozmanitú klientsku základňu. Hlavnými oblasťami práva, v ktorých pôsobíme, sú uvedené v sekcii Služby tejto stránky. Naše právne služby možno rozdeliť do nasledujúcich hlavných kategórií:

obchod

Snažíme sa poskytovať nákladovo efektívne riešenia a poradenstvo pre našu obchodnú klientelu, či už ide o jednu zmluvu alebo komplexné transakcie. Pracujeme pre súkromné ​​obchodné spoločnosti (od globálnych organizácií, malých a stredných podnikov) a podnikateľov, rovnako ako iné firmy a finančníkov.

financie

Rozumieme financiám a dôležitosti získania efektívnych riešení. Zastupujeme známe obchodné spoločnosti a iné inštitúcie, ktoré poskytujú alebo zabezpečujú širokú škálu obchodných produktov na svojich trhoch. Naši klienti sa spoliehajú na popredné vedomosti v rôznych oblastiach, ako sú kapitálové trhy, charity, komerčné nehnuteľnosti, firemné financie, súkromný kapitál, projekty a reality.

jednotlivci

Vykonávame širokú škálu služieb pre mnoho súkromných osôb. Snažíme sa minimalizovať strach a neistotu, ktorá prichádza so vstupom na právny proces, či už ide o súdne spory pre nehodu, pri výkone povolania, kúpu nehnuteľnosti, rozpad vzťahov alebo záležitosti súvisiace so zamestnaním.

verejné služby

Sme zvyknutí na poradenstvo pre verejné orgány v rôznych ústavných, obchodných a operatívnych záležitostiach. Patria medzi ne obce, obecné úrady, miestne úrady, štátne orgány, vzdelávacie zariadenia a organizácie a právnické osoby pre špeciálne účely ustanovené poskytovať verejné služby.

KONTAKT

Advokátska kancelária
JUDr. Ing. Michal Juhás
Mojmírova 12, 2. poschodie
040 01 Košice
Tel.: +421 948 535 701
Email: juhas@akjuhas.sk

NAPÍŠTE NÁM
VYHĽADÁVANIE:

ODBER NOVINIEK:


copyright 2019 © JUDr. Ing. Michal JUHÁS
Nájdite nás na Facebooku