Advokátska kancelária

JUDr. Ing. Michal JUHÁS


ZASTUPOVANIE PRED SÚDMI

V advokátskej kancelárii JUDr. Ing. Michal Juhás poskytujeme komplexné právne zastúpenie v konaní pre súdom. Naša prax je zárukou kvality takéhoto zastúpenia v rámci celej Slovenskej republiky. Máme skúsenosti s celou šírkou sporových alebo nesporových konaní vrátane správneho súdnictva.

Medzi najčastejšie konania patria:

 • zrýchlené konania – platobný rozkaz, rozkaz na plnenie
 • konanie o zaplatenie, vydanie bezdôovodného obohatenia, náhradu škody
 • konanie o vydanie veci
 • konanie o nahradenie vôle, ak zmlvuná strana bezprávne odmietne plniť
 • konanie na ochranu hospodárskej súťaže
 • rozvod
 • zverenie maloetých do opatery
 • konanie o výživné
 • neplatné skončenie pracovného pomeru
 • ďalšie

Najčastejším typom konania je vymáhanie dlhov (Debt Recovery), kde poskytujeme vysokokvalifikovanú  ekonomicko právnu kapacitu na čo možno najefektívnejšie vymoženie dlhu.

Vyrovnávanie vplyvov nevymožiteľných pohľadávok voči  nákladom obnovy je naším prioritným obchodným zameraním.

Uprednostňujeme zachovanie zdravej súvahy pred maximalizáciou nových klientov. Postupným a trpezlivým porozumením Vašim obchodným aktivitám a širšiemu podnikateľskému prostrediu, v ktorom pôsobíte, Vám vieme zabezpečiť včasné a rentabilné riešenia pri vymáhaní Vašich pohľadávok.

Náš tým určený na vymáhanie pohľadávok má skúsenosti v celom rozsahu vymáhania a výkonu, s osobitnou špecializáciou v:

 1. predžalobných výzvach
 2. záležitostiach pri okresných súdoch
 3. výkone súdnych rozhodnutí
 4. veciach vymáhania peňažných plnení
 5. konkurzných konaniach
 6. konaniach o likvidácii spoločnosti

 

Advokátska kancelária JUDr. Ing. Michal Juhás ponúka pestrú škálu právnych služieb pre svoju rozmanitú klientsku základňu. Hlavnými oblasťami práva, v ktorých pôsobíme, sú uvedené v sekcii Služby tejto stránky. Naše právne služby možno rozdeliť do nasledujúcich hlavných kategórií:

obchod

Snažíme sa poskytovať nákladovo efektívne riešenia a poradenstvo pre našu obchodnú klientelu, či už ide o jednu zmluvu alebo komplexné transakcie. Pracujeme pre súkromné ​​obchodné spoločnosti (od globálnych organizácií, malých a stredných podnikov) a podnikateľov, rovnako ako iné firmy a finančníkov.

financie

Rozumieme financiám a dôležitosti získania efektívnych riešení. Zastupujeme známe obchodné spoločnosti a iné inštitúcie, ktoré poskytujú alebo zabezpečujú širokú škálu obchodných produktov na svojich trhoch. Naši klienti sa spoliehajú na popredné vedomosti v rôznych oblastiach, ako sú kapitálové trhy, charity, komerčné nehnuteľnosti, firemné financie, súkromný kapitál, projekty a reality.

jednotlivci

Vykonávame širokú škálu služieb pre mnoho súkromných osôb. Snažíme sa minimalizovať strach a neistotu, ktorá prichádza so vstupom na právny proces, či už ide o súdne spory pre nehodu, pri výkone povolania, kúpu nehnuteľnosti, rozpad vzťahov alebo záležitosti súvisiace so zamestnaním.

verejné služby

Sme zvyknutí na poradenstvo pre verejné orgány v rôznych ústavných, obchodných a operatívnych záležitostiach. Patria medzi ne obce, obecné úrady, miestne úrady, štátne orgány, vzdelávacie zariadenia a organizácie a právnické osoby pre špeciálne účely ustanovené poskytovať verejné služby.

KONTAKT

Advokátska kancelária
JUDr. Ing. Michal Juhás
Mojmírova 12, 2. poschodie
040 01 Košice
Tel.: +421 948 535 701
Email: juhas@akjuhas.sk

NAPÍŠTE NÁM
VYHĽADÁVANIE:

ODBER NOVINIEK:


copyright 2019 © JUDr. Ing. Michal JUHÁS
Nájdite nás na Facebooku