Advokátska kancelária

JUDr. Ing. Michal JUHÁS


ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM

Naša advokátska kancelária JUDr. Ing. Michal Juhás pomáha pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá patrí medzi obchodné spoločnosti definované v § 56 Obchodného zákonníka. Základným znakom spoločnosti s ručením obmedzeným je jej samostatná právna subjektivita, a to vo forme právnickej osoby. Spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky svojím celým majetkom, pričom spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky svojich nesplatených vkladov. Zakladanie s.r.o. môže byť relatívne jednoduchou záležitosťou, ale tiež komplikovaným právnym problémom.

Pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné splniť zákonné podmienky a k zápisu spoločnosti do príslušného obchodného registra predložiť zákonom požadované dokumenty. Od živnostenských listov až po čestne vyhlásenie navrhovateľa, ak sa navrhuje zapísať iný údaj, ktorý nevyplýva zo žiadnych príloh.

Advokátska kancelária JUDr. Ing. Michal Juhás Vám pomôže pri príprave dokumentov, ktoré je navrhovateľ povinný pri podaní návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra predložiť, kde okrem ďalších patria:

 • návrhový formulár,
 • spoločenská zmluva alebo zriaďovateľská listina,
 • listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá je do obchodného registra zapísaná ako predmet podnikania,
 • písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona,
 • listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti,
 • potvrdenie, že osoby, ktoré zakladajú s.r.o. nemajú daňové nedoplatky voči príslušným správcom dane

Založenie s.r.o. a teda aj samotné vypracovanie uvedených dokumentov, potrebných pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným nie je jednoduchou záležitosťou, nakoľko uvedené dokumenty musia obsahovať zákonom požadované náležitosti, v opačnom prípade súd odmietne návrh na zápis spoločnosti do registra vykonať. Spoločnosť bez zápisu do obchodného registra nevznikne, čím zakladateľ pri svojpomocnom založení sa vystavuje riziku finančnej straty z výdavkov vynaložených pri založení s.r.o.

Právny tím advokátskej kancelárií JUDr. Ing. Michala Juhása Vám ponúka právne poradenstvo a pomoc pri:

 • založení s.r.o.
 • správe orgánov a iných zmien v štruktúre spoločnosti pred Obchodným registrom
 • zmene štruktúry Vašej už založenej s.r.o., manažmentu
 • získaní existujúcej s.r.o. alebo spolupráci s inými
 • vyriešení obchodných sporov alebo finančných problémov.

Advokátska kancelária JUDr. Ing. Michal Juhás ponúka pestrú škálu právnych služieb pre svoju rozmanitú klientsku základňu. Hlavnými oblasťami práva, v ktorých pôsobíme, sú uvedené v sekcii Služby tejto stránky. Naše právne služby možno rozdeliť do nasledujúcich hlavných kategórií:

obchod

Snažíme sa poskytovať nákladovo efektívne riešenia a poradenstvo pre našu obchodnú klientelu, či už ide o jednu zmluvu alebo komplexné transakcie. Pracujeme pre súkromné ​​obchodné spoločnosti (od globálnych organizácií, malých a stredných podnikov) a podnikateľov, rovnako ako iné firmy a finančníkov.

financie

Rozumieme financiám a dôležitosti získania efektívnych riešení. Zastupujeme známe obchodné spoločnosti a iné inštitúcie, ktoré poskytujú alebo zabezpečujú širokú škálu obchodných produktov na svojich trhoch. Naši klienti sa spoliehajú na popredné vedomosti v rôznych oblastiach, ako sú kapitálové trhy, charity, komerčné nehnuteľnosti, firemné financie, súkromný kapitál, projekty a reality.

jednotlivci

Vykonávame širokú škálu služieb pre mnoho súkromných osôb. Snažíme sa minimalizovať strach a neistotu, ktorá prichádza so vstupom na právny proces, či už ide o súdne spory pre nehodu, pri výkone povolania, kúpu nehnuteľnosti, rozpad vzťahov alebo záležitosti súvisiace so zamestnaním.

verejné služby

Sme zvyknutí na poradenstvo pre verejné orgány v rôznych ústavných, obchodných a operatívnych záležitostiach. Patria medzi ne obce, obecné úrady, miestne úrady, štátne orgány, vzdelávacie zariadenia a organizácie a právnické osoby pre špeciálne účely ustanovené poskytovať verejné služby.

KONTAKT

Advokátska kancelária
JUDr. Ing. Michal Juhás
Mojmírova 12, 2. poschodie
040 01 Košice
Tel.: +421 948 535 701
Email: juhas@akjuhas.sk

NAPÍŠTE NÁM
VYHĽADÁVANIE:

ODBER NOVINIEK:


copyright 2019 © JUDr. Ing. Michal JUHÁS
Nájdite nás na Facebooku