Advokátska kancelária

JUDr. Ing. Michal JUHÁS


ZAKLADANIE A SPRAVOVANIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Ponúkame kompletný rozsah služieb pre manažérov a vlastníkov malých a stredných firiem a živnostníkov, prípadne začínajúcich podnikateľov.

Ak máte záujem o:

 • otvorenie nového podnikania
 • založenie s.r.o. alebo a.s.
 • správu orgánov a iných zmien v štruktúre spoločnosti pred Obchodným registrom
 • prevod obchodných podielov/ akcií
 • zmenu štruktúry Vašej spoločnosti, manažmentu alebo generovanie ziskov
 • získanie existujúceho podniku alebo spoluprácu s inými
 • vyriešenie obchodných sporov; alebo
 • vyriešenie finančných problémov alebo ťažkostí s insolventnosťou

Zameriavame sa na poskytovanie praktických riešení, ktoré pomôžu vyriešiť Vaše obchodné ťažkosti jasným a stručným spôsobom bez zložitej právnej terminológie. Sme profesionálni, flexibilní a priateľskí a za Vaše peniaze ponúkame bezkonkurenčné služby. 

Či už ste riaditeľ upadajúcej spoločnosti alebo veriteľ usilujúci sa o návratnosť z neúspešnej investície, náš právny tím špecializujúci sa na ozdravenie spoločnosti a konkurzné konanie pre Vás nájdu a realizujú najlepšie možné riešenie.

Tím advokátskej kancelárie JUDr. Ing. Michal Juhás zaoberajúci sa ozdravovaním spoločností si uvedomuje akej neistote či tlakom, čelíte v prípade, že ste Vy alebo Vaša spoločnosť vo finančnej tiesni. Budeme s Vami pracovať, konzultovať  Vaše možnosti a ciele a vypracujeme stratégiu na rýchle a bezbolestné riešenie Vašich problémov.

Kladieme dôraz na záchranu, oživenie a obnovu. Či už reštrukturalizáciou alebo prostredníctvom konkurzného konania budeme tvrdo vyjednávať a pokúsime sa zachrániť Vaše podnikanie. Náš tím alebo spolupracovníci tiež pôsobia  na osoby zúčastnených na konaní, ako likvidátori, správcovia konkurznej podstaty, aby nakladanie s aktívami bolo čo najefektívnejšie, aby sa  minimalizovali straty pracovných miest, a aby sa minimalizovali všetky negatívne dopady, ktoré súvisia s konkurzným konaním na podnik.

Poskytujeme profesionálne služby a naši experti Vám poskytnú poradenstvo vo všetkých oblastiach konkurzného konania, vrátane:

 • Poplatkov
 • Správy
 • Likvidácie
 • Dobrovoľných dojednaní spoločnosti
 • Reštrukturalizácie a refinancovania
 • Práv veriteľov v konkurznom konaní
 • Nárokov voči vedeniu spoločnosti
 • Vylúčenia vedenia spoločnosti
 • Práva prenajímateľov nehnuteľností
 • Konkurzu
 • Individuálnych dobrovoľných dojednaní

Advokátska kancelária JUDr. Ing. Michal Juhás ponúka pestrú škálu právnych služieb pre svoju rozmanitú klientsku základňu. Hlavnými oblasťami práva, v ktorých pôsobíme, sú uvedené v sekcii Služby tejto stránky. Naše právne služby možno rozdeliť do nasledujúcich hlavných kategórií:

obchod

Snažíme sa poskytovať nákladovo efektívne riešenia a poradenstvo pre našu obchodnú klientelu, či už ide o jednu zmluvu alebo komplexné transakcie. Pracujeme pre súkromné ​​obchodné spoločnosti (od globálnych organizácií, malých a stredných podnikov) a podnikateľov, rovnako ako iné firmy a finančníkov.

financie

Rozumieme financiám a dôležitosti získania efektívnych riešení. Zastupujeme známe obchodné spoločnosti a iné inštitúcie, ktoré poskytujú alebo zabezpečujú širokú škálu obchodných produktov na svojich trhoch. Naši klienti sa spoliehajú na popredné vedomosti v rôznych oblastiach, ako sú kapitálové trhy, charity, komerčné nehnuteľnosti, firemné financie, súkromný kapitál, projekty a reality.

jednotlivci

Vykonávame širokú škálu služieb pre mnoho súkromných osôb. Snažíme sa minimalizovať strach a neistotu, ktorá prichádza so vstupom na právny proces, či už ide o súdne spory pre nehodu, pri výkone povolania, kúpu nehnuteľnosti, rozpad vzťahov alebo záležitosti súvisiace so zamestnaním.

verejné služby

Sme zvyknutí na poradenstvo pre verejné orgány v rôznych ústavných, obchodných a operatívnych záležitostiach. Patria medzi ne obce, obecné úrady, miestne úrady, štátne orgány, vzdelávacie zariadenia a organizácie a právnické osoby pre špeciálne účely ustanovené poskytovať verejné služby.

KONTAKT

Advokátska kancelária
JUDr. Ing. Michal Juhás
Mojmírova 12, 2. poschodie
040 01 Košice
Tel.: +421 948 535 701
Email: juhas@akjuhas.sk

NAPÍŠTE NÁM
VYHĽADÁVANIE:

ODBER NOVINIEK:


copyright 2019 © JUDr. Ing. Michal JUHÁS
Nájdite nás na Facebooku