Advokátska kancelária

JUDr. Ing. Michal JUHÁS


SPRACOVANIE ZMLÚV A DOHÔD

Advokátska kacelária JUDr. Ing. Michal Juhás v rámci ponuky právnych služieb je pripravená spracovať akýkoľvek zmluvný typ podľa požiadaviek klienta. Máme skúsenosti so spracovaním zmlúv obchodného práva, občianskeho práva, práva cenných papierov a ďalších. Spracovanie zmlúv v našej advokátskej kancelárii neznamená len strohé vytvorenie dokumentu podľa právneho predpisu, ale vždy tomu predchádza proces ekonomicko právnej analýzy konkrétneho zmluvného vzťahu, ktorý má danou zmluvou vzniknúť. Po vyhodnotení kauzy, pre ktorú klient uzaviera danú zmluvu, a súčasne vyhodnotení zmluvných rizík, vytvoríme zmuvu doslova šitú na mieru klientovi.

Okrem spisovania zmlúv, naša kancelária poskytuje aj službu v podobe pripomienkovania zmlvuných ustanovení, v prípade, ak bolo klientovi už predložené znenie navrhovanej zmluvy. Pri tomto postupe sa vyselektujú alebo upravia zmluvné ustanovenia, ktoré sú v neprospech klienta, prípadne sa doplnia ustanovenia, ktoré by daný zmluvný typ, alebo upravovaná situácia, obsahovať mala.

Medzi najbežnejšie príklady  zmluvný typov, ktoré sme pripravení spracovať pre klienta, patria:

 • kúpna zmluva
 • zmluva o kúpe nehnuteľnosti
 • zmluva o dielo alebo zmluva o poskytnutí služby
 • nájomná zmluva
 • darovacia zmluva
 • zmluva o prevode obchodného podielu
 • zmluva o preprave
 • záložná zmluva
 • zmluva o pôžičke
 • zmluva o účtovníctve
 • zmluva o kúpe prenajatej veci
 • leasingová zmluva

Advokátska kancelária JUDr. Ing. Michal Juhás ponúka pestrú škálu právnych služieb pre svoju rozmanitú klientsku základňu. Hlavnými oblasťami práva, v ktorých pôsobíme, sú uvedené v sekcii Služby tejto stránky. Naše právne služby možno rozdeliť do nasledujúcich hlavných kategórií:

obchod

Snažíme sa poskytovať nákladovo efektívne riešenia a poradenstvo pre našu obchodnú klientelu, či už ide o jednu zmluvu alebo komplexné transakcie. Pracujeme pre súkromné ​​obchodné spoločnosti (od globálnych organizácií, malých a stredných podnikov) a podnikateľov, rovnako ako iné firmy a finančníkov.

financie

Rozumieme financiám a dôležitosti získania efektívnych riešení. Zastupujeme známe obchodné spoločnosti a iné inštitúcie, ktoré poskytujú alebo zabezpečujú širokú škálu obchodných produktov na svojich trhoch. Naši klienti sa spoliehajú na popredné vedomosti v rôznych oblastiach, ako sú kapitálové trhy, charity, komerčné nehnuteľnosti, firemné financie, súkromný kapitál, projekty a reality.

jednotlivci

Vykonávame širokú škálu služieb pre mnoho súkromných osôb. Snažíme sa minimalizovať strach a neistotu, ktorá prichádza so vstupom na právny proces, či už ide o súdne spory pre nehodu, pri výkone povolania, kúpu nehnuteľnosti, rozpad vzťahov alebo záležitosti súvisiace so zamestnaním.

verejné služby

Sme zvyknutí na poradenstvo pre verejné orgány v rôznych ústavných, obchodných a operatívnych záležitostiach. Patria medzi ne obce, obecné úrady, miestne úrady, štátne orgány, vzdelávacie zariadenia a organizácie a právnické osoby pre špeciálne účely ustanovené poskytovať verejné služby.

KONTAKT

Advokátska kancelária
JUDr. Ing. Michal Juhás
Mojmírova 12, 2. poschodie
040 01 Košice
Tel.: +421 948 535 701
Email: juhas@akjuhas.sk

NAPÍŠTE NÁM
VYHĽADÁVANIE:

ODBER NOVINIEK:


copyright 2019 © JUDr. Ing. Michal JUHÁS
Nájdite nás na Facebooku