Advokátska kancelária

JUDr. Ing. Michal JUHÁS


SERVIS AUTORSKÝCH PRÁV

Advokátska kancelária JUDr. Ing. Michal Juhás poskytuje komplexné služby v oblasti práv duševného vlastníctva a to najmä v súvislosti so správou a ochranou priemyselných práv v Slovenskej republike a v zahraničí.

Využite naše služby v nasledujúcich oblastiach:

  • zastupovanie v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR), Európskym patentovým úradom (EPO), Medzinárodným úradom priemyselného vlastníctva (WIPO) a Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) a inými správnymi orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa priemyselných práv
  • spracovanie prihlášok vynálezov, dizajnov, úžitkových vzorov, označenia pôvodu výrobkov, ochranných známok
  • zabezpečenie právnej ochrany v zahraničí podľa medzinárodných zmlúv, európskych zmlúv alebo národnou cestou
  • služby v zahraničí prostredníctvom širokej siete spolupracujúcich kancelárií
  • rešerše patentové, úžitkových vzorov, označenia pôvodu výrobkov, známkové, na firemné meno
  • vypracovanie zmlúv licenčných, zmlúv o odmene za využitie priemyselných práv, zmlúv o prevode práv a obdobných zmlúv z celej oblasti priemyselných práv a oblastí s nimi súvisiacimi vrátane zmlúv na ochranu duševného vlastníctva z oblasti software,
  • poradenská a konzultačná činnosť k celej problematike priemyselných práv vrátane prevencie a zamedzenia porušovania práv duševného vlastníctva
  • súdnoznalecké posudky v oblasti priemyselného vlastníctva, vrátane oceňovania všetkých druhov duševného vlastníctva

Advokátska kancelária JUDr. Ing. Michal Juhás ponúka pestrú škálu právnych služieb pre svoju rozmanitú klientsku základňu. Hlavnými oblasťami práva, v ktorých pôsobíme, sú uvedené v sekcii Služby tejto stránky. Naše právne služby možno rozdeliť do nasledujúcich hlavných kategórií:

obchod

Snažíme sa poskytovať nákladovo efektívne riešenia a poradenstvo pre našu obchodnú klientelu, či už ide o jednu zmluvu alebo komplexné transakcie. Pracujeme pre súkromné ​​obchodné spoločnosti (od globálnych organizácií, malých a stredných podnikov) a podnikateľov, rovnako ako iné firmy a finančníkov.

financie

Rozumieme financiám a dôležitosti získania efektívnych riešení. Zastupujeme známe obchodné spoločnosti a iné inštitúcie, ktoré poskytujú alebo zabezpečujú širokú škálu obchodných produktov na svojich trhoch. Naši klienti sa spoliehajú na popredné vedomosti v rôznych oblastiach, ako sú kapitálové trhy, charity, komerčné nehnuteľnosti, firemné financie, súkromný kapitál, projekty a reality.

jednotlivci

Vykonávame širokú škálu služieb pre mnoho súkromných osôb. Snažíme sa minimalizovať strach a neistotu, ktorá prichádza so vstupom na právny proces, či už ide o súdne spory pre nehodu, pri výkone povolania, kúpu nehnuteľnosti, rozpad vzťahov alebo záležitosti súvisiace so zamestnaním.

verejné služby

Sme zvyknutí na poradenstvo pre verejné orgány v rôznych ústavných, obchodných a operatívnych záležitostiach. Patria medzi ne obce, obecné úrady, miestne úrady, štátne orgány, vzdelávacie zariadenia a organizácie a právnické osoby pre špeciálne účely ustanovené poskytovať verejné služby.

KONTAKT

Advokátska kancelária
JUDr. Ing. Michal Juhás
Mojmírova 12, 2. poschodie
040 01 Košice
Tel.: +421 948 535 701
Email: juhas@akjuhas.sk

NAPÍŠTE NÁM
VYHĽADÁVANIE:

ODBER NOVINIEK:


copyright 2019 © JUDr. Ing. Michal JUHÁS
Nájdite nás na Facebooku