Advokátska kancelária

JUDr. Ing. Michal JUHÁS

PROFIL

JUDr. Ing. Michal Juhás
managing lawyer

Súbežne vyštudoval

 • právo na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach
 • finančné riadenie podniku na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so štátnou skúškou aj z účtovníctva

Odborné skúsenosti

 • 2003 Účastník EXPO Science International v Moskve, Ruská federácia
 • 2008 odborná stáž na Human rights monitoring institute vo Vilniuse, Litva
 • 2009 ekonomicko právna odborná stáž v US Steel Košice s.r.o.
 • 2005- 2010 Aktívny účastník  v Simulovaných súdnych sporoch ELSA Moot Court
 • od roku 2011 pôsobí na Právnickej fakulte UPJŠ, Katedra obchdoného a hospodárskeho práva s aktívnymi publikáciami
 • 2012 prednášková činnosť na tému Dane, normy, odvody pri príležitosti EHMK Košice 2013
 • 2013 ekonomicko právny riaditeľ nadnárodnej skupiny AURORA SOLUTIONS
 • dnes aktívne vykonáva advokátsku prax

Publikačná činnosť

 • Zrušenie rozhodcovského rozsudku v kontexte spotrebiteľského práva, in: Právo Obchod Ekonomika III 2013, Košice- medzinárodný recenzovaný vedecký zborník
 • Negociácia v obchodnom styku pod vplyvom novely zákona o DPH, in: Dny práva – Days of Law 2013, Brno- medzinárodný recenzovaný vedecký zborník
 • Právna povaha a záväznosť právnych návodov, in: Konsenzus v práve 2013, Banská Bystrica- medzinárodný recenzovaný vedecký zborník
 • Rozhodcovská doložka v spotrebiteľskej zmluve, in: Akademické akcenty 2012, Bratislava- zborník príspevkov z odborného seminára
 • Negociácia ako forma realizácie práva, in: Právní rozpravy 2014, Hradec Králové- medzinárodný recenzovaný vedecký zborník
 • Právna forma dodatkovania zmlúv a fenomén emailu, in COFOLA 2013, Brno- Telč- medzinárodný recenzovaný vedecký zborník
 • Emailové dodatkovanie zmlúv ako perspektíva a súčasnosť zmluvnej negociácie v 21. storočí, in Súkromné právo v súčasnosti 2013, medzinárodný recenzovaný vedecký zborník

Advokátska kancelária JUDr. Ing. Michal Juhás ponúka pestrú škálu právnych služieb pre svoju rozmanitú klientsku základňu. Hlavnými oblasťami práva, v ktorých pôsobíme, sú uvedené v sekcii Služby tejto stránky. Naše právne služby možno rozdeliť do nasledujúcich hlavných kategórií:

obchod

Snažíme sa poskytovať nákladovo efektívne riešenia a poradenstvo pre našu obchodnú klientelu, či už ide o jednu zmluvu alebo komplexné transakcie. Pracujeme pre súkromné ​​obchodné spoločnosti (od globálnych organizácií, malých a stredných podnikov) a podnikateľov, rovnako ako iné firmy a finančníkov.

financie

Rozumieme financiám a dôležitosti získania efektívnych riešení. Zastupujeme známe obchodné spoločnosti a iné inštitúcie, ktoré poskytujú alebo zabezpečujú širokú škálu obchodných produktov na svojich trhoch. Naši klienti sa spoliehajú na popredné vedomosti v rôznych oblastiach, ako sú kapitálové trhy, charity, komerčné nehnuteľnosti, firemné financie, súkromný kapitál, projekty a reality.

jednotlivci

Vykonávame širokú škálu služieb pre mnoho súkromných osôb. Snažíme sa minimalizovať strach a neistotu, ktorá prichádza so vstupom na právny proces, či už ide o súdne spory pre nehodu, pri výkone povolania, kúpu nehnuteľnosti, rozpad vzťahov alebo záležitosti súvisiace so zamestnaním.

verejné služby

Sme zvyknutí na poradenstvo pre verejné orgány v rôznych ústavných, obchodných a operatívnych záležitostiach. Patria medzi ne obce, obecné úrady, miestne úrady, štátne orgány, vzdelávacie zariadenia a organizácie a právnické osoby pre špeciálne účely ustanovené poskytovať verejné služby.

KONTAKT

Advokátska kancelária
JUDr. Ing. Michal Juhás
Mojmírova 12, 2. poschodie
040 01 Košice
Tel.: +421 948 535 701
Email: juhas@akjuhas.sk

NAPÍŠTE NÁM
VYHĽADÁVANIE:

ODBER NOVINIEK:


copyright 2019 © JUDr. Ing. Michal JUHÁS
Nájdite nás na Facebooku