Advokátska kancelária

JUDr. Ing. Michal JUHÁS


PRACOVNOPRÁVNY SERVIS

PRACOVNOPRÁVNY SERVIS PRE ZAMESTNÁVATEĽOV

Pracovné právo, s legislatívou a predpismi meniacimi sa takmer denne, sa stalo takpovediac právnym labyrintom. Väčšina z nás sa v tomto odvetví v určitom okamihu nevyhnutne stretne s právnym problémom.  Smutným faktom moderného života je, že pracovné vzťahy sa stávajú krehkými a môžu sa veľmi ľahko rozpadnúť, čo môže spôsobovať tlak na zamestnancov a podnik. V tomto bode prichádzame na scénu my- advokátska kancelária JUDr. Ing. Michal Juhás. 

Pred súdmi zastupujeme zamestnávateľov vo všetkých sporových záležitostiach, najmä v sporoch z pracovných zmlúv a sporoch týkajúcich sa nárokov zamestnancov vo veciach nespravodlivého ukončenia pracovného pomeru alebo diskriminácie.

Taktiež poskytujeme zamestnávateľom poradenstvo v nesporových veciach, ako napríklad návrhy zmlúv, disciplinárne konania, zamestnanecké príručky či stratégie dlhodobého zamestnávania.

Prevencia – lepšie ako liečba

Sme presvedčení, že prevencia je lepšia ako liečba. Pomáhame zamestnávateľom brániť sa proti možným sporom, čím im potenciálne ušetríme veľa času, aj peňazí. Ponúkame balíky služieb, prostredníctvom ktorých poskytujeme podporu a poradenstvo priebežne. To môže zahŕňať aktualizáciu politík zamestnanosti, postupy, zmluvy a poradenstvo zamestnávateľom, ako uvedené stratégie zrealizovať. Tiež poskytujeme poradenstvo a pomoc v oblasti prepúšťania a reakcií na nároky a sťažnosti zamestnancov. V neposlednom rade môžeme pomôcť pri vyjednávaní o ukončení pracovného vzťahu so zamestnancom, aby sa predišlo dohode o urovnaní.

PRACOVNOPRÁVNY SERVIS PRE ZAMESTNANCOV

Problémy v zamestnaní môžu byť nepríjemnou a traumatizujúcou skúsenosťou. Naši skúsení právnici Vám pomôžu Vašu situáciu uľahčiť, nakoľko to bude možné, a budú Vás sprevádzať pri každom kroku.

Zabezpečujeme odborné, jednoduché a praktické rady v otázkach, ako:

 • disciplinárne konania alebo konania súvisiace s pracovným výkonom
 • dohody o urovnaní
 • nespravodlivé alebo neoprávnené výpovede
 • diskriminácia
 • pracovný úraz
 • vyjednávanie pracovných zmlúv
 • pracovný stres
 • šikanovanie v zamestnaní
 • oznamovanie nekalých praktík na pracovisku
 • súdne konanie vo veciach pracovnoprávnych vzťahov
 • prevod podniku
 • právo na rovnakú odmenu, mzdu a pracovný čas

Radíme zamestnancom, čo môžu dosiahnuť podaním návrhu na súd (finančné odškodnenie, opätovné zamestnanie na rovnakej alebo inej pozícií u totožného zamestnávateľa). Budeme Vás reprezentovať prostredníctvom právnej pomoci so všetkými náležitosťami Vášho nároku, čo zahŕňa komunikáciu so zástupcami zamestnávateľa, súdom, prípravu na súdne konanie a zastupovanie na súde. Taktiež Vám budeme radiť v súvislosti s vyjednávaním podmienok či vysporiadaním Vašich nárokov.

Advokátska kancelária JUDr. Ing. Michal Juhás ponúka pestrú škálu právnych služieb pre svoju rozmanitú klientsku základňu. Hlavnými oblasťami práva, v ktorých pôsobíme, sú uvedené v sekcii Služby tejto stránky. Naše právne služby možno rozdeliť do nasledujúcich hlavných kategórií:

obchod

Snažíme sa poskytovať nákladovo efektívne riešenia a poradenstvo pre našu obchodnú klientelu, či už ide o jednu zmluvu alebo komplexné transakcie. Pracujeme pre súkromné ​​obchodné spoločnosti (od globálnych organizácií, malých a stredných podnikov) a podnikateľov, rovnako ako iné firmy a finančníkov.

financie

Rozumieme financiám a dôležitosti získania efektívnych riešení. Zastupujeme známe obchodné spoločnosti a iné inštitúcie, ktoré poskytujú alebo zabezpečujú širokú škálu obchodných produktov na svojich trhoch. Naši klienti sa spoliehajú na popredné vedomosti v rôznych oblastiach, ako sú kapitálové trhy, charity, komerčné nehnuteľnosti, firemné financie, súkromný kapitál, projekty a reality.

jednotlivci

Vykonávame širokú škálu služieb pre mnoho súkromných osôb. Snažíme sa minimalizovať strach a neistotu, ktorá prichádza so vstupom na právny proces, či už ide o súdne spory pre nehodu, pri výkone povolania, kúpu nehnuteľnosti, rozpad vzťahov alebo záležitosti súvisiace so zamestnaním.

verejné služby

Sme zvyknutí na poradenstvo pre verejné orgány v rôznych ústavných, obchodných a operatívnych záležitostiach. Patria medzi ne obce, obecné úrady, miestne úrady, štátne orgány, vzdelávacie zariadenia a organizácie a právnické osoby pre špeciálne účely ustanovené poskytovať verejné služby.

KONTAKT

Advokátska kancelária
JUDr. Ing. Michal Juhás
Mojmírova 12, 2. poschodie
040 01 Košice
Tel.: +421 948 535 701
Email: juhas@akjuhas.sk

NAPÍŠTE NÁM
VYHĽADÁVANIE:

ODBER NOVINIEK:


copyright 2019 © JUDr. Ing. Michal JUHÁS
Nájdite nás na Facebooku