Advokátska kancelária

JUDr. Ing. Michal JUHÁS

O nás

Advokátska kancelária JUDr. Michal JUHÁS je dynamicky sa rozvíjajúcou slovenskou advokátskou kanceláriou, ktorá poskytuje právne služby a právne poradenstvo v oblasti slovenského práva a medzinárodného práva naprieč všetkými právnymi odvetviami.

Cieľom kancelárie je poskytovať klientom komplexné, kvalitné právne služby a právne poradenstvo na najvyššej úrovni, so zachovaním profesionality, diskrétnosti a vysokej odbornej úrovne. Disponujeme skúsenosťami s veľkými akvizíciami v účtovných hodnotách nad 1 milión eur, ale aj štandardnými konaniami rodinného alebo pracovného práva. Spájame naše  ekonomické a právne vedomosti pre naplnenie cieľov našich klientov.

Advokátska kancelária sa so svojimi klientami usiluje budovať dlhotrvajúce vzťahy založené na otvorenom dialógu a individuálnom prístupe. Rýchlosť, flexibilita a spoľahlivosť poskytnutých služieb je pre nás samozrejmosťou. Vysoká odborná úroveň je posilnená prostredníctvom spolupráce s notárskymi a exekútorskými úradmi, prekladateľmi a tlmočníkmi, daňovými poradcami a s ďalšími odborníkmi. Rovnako spolupracujeme aj s niekoľkými advokátskymi kanceláriami situovanými mimo Slovenskej republiky.

Maximálna spokojnosť klientov s výsledkami našej práce a opätovné dopyty po našich právnych službách sú pre nás najdôležitejším ohodnotením.

Právne služby poskytujeme v slovenskom a anglickom jazyku v rovnakej úrovni. Vieme však zabezpečiť aj poskytnutie právnych služieb v iných jazykoch ako je francúzština, nemčina, poľština a ďalšie.

Advokátska kancelária JUDr. Ing. Michal Juhás ponúka pestrú škálu právnych služieb pre svoju rozmanitú klientsku základňu. Hlavnými oblasťami práva, v ktorých pôsobíme, sú uvedené v sekcii Služby tejto stránky. Naše právne služby možno rozdeliť do nasledujúcich hlavných kategórií:

obchod

Snažíme sa poskytovať nákladovo efektívne riešenia a poradenstvo pre našu obchodnú klientelu, či už ide o jednu zmluvu alebo komplexné transakcie. Pracujeme pre súkromné ​​obchodné spoločnosti (od globálnych organizácií, malých a stredných podnikov) a podnikateľov, rovnako ako iné firmy a finančníkov.

financie

Rozumieme financiám a dôležitosti získania efektívnych riešení. Zastupujeme známe obchodné spoločnosti a iné inštitúcie, ktoré poskytujú alebo zabezpečujú širokú škálu obchodných produktov na svojich trhoch. Naši klienti sa spoliehajú na popredné vedomosti v rôznych oblastiach, ako sú kapitálové trhy, charity, komerčné nehnuteľnosti, firemné financie, súkromný kapitál, projekty a reality.

jednotlivci

Vykonávame širokú škálu služieb pre mnoho súkromných osôb. Snažíme sa minimalizovať strach a neistotu, ktorá prichádza so vstupom na právny proces, či už ide o súdne spory pre nehodu, pri výkone povolania, kúpu nehnuteľnosti, rozpad vzťahov alebo záležitosti súvisiace so zamestnaním.

verejné služby

Sme zvyknutí na poradenstvo pre verejné orgány v rôznych ústavných, obchodných a operatívnych záležitostiach. Patria medzi ne obce, obecné úrady, miestne úrady, štátne orgány, vzdelávacie zariadenia a organizácie a právnické osoby pre špeciálne účely ustanovené poskytovať verejné služby.

KONTAKT

Advokátska kancelária
JUDr. Ing. Michal Juhás
Mojmírova 12, 2. poschodie
040 01 Košice
Tel.: +421 948 535 701
Email: juhas@akjuhas.sk

NAPÍŠTE NÁM
VYHĽADÁVANIE:

ODBER NOVINIEK:


copyright 2019 © JUDr. Ing. Michal JUHÁS
Nájdite nás na Facebooku