Advokátska kancelária

JUDr. Ing. Michal JUHÁS


NÁHRADA ŠKODY NA ZDRAVÍ

Naša advokátska kancelária JUDr. Ing. Michal Juhás rieši všetky druhy sporov o náhradu škody, od pracovných úrazov, otravy z jedla v hoteloch, až po nároky vyplývajúce z dopravných nehôd (havárie motorových vozidiel, motoriek, nehôd na diaľniciach či úrazy chodcov).

Aj keď máte pocit spoluviny, kontaktujte nás a my Vám poskytneme bezplatnú konzultáciu.

 • Rozsah našich služieb v oblastiach nemajetkovej ujmy zahŕňa:
 • nároky zo zneužívania
 • nároky z nehôd
 • pracovné úrazy
 • kompenzačné nároky súvisiace s amputáciou
 • kompenzačné nároky súvisiace s popáleninami
 • otravu oxidom uhoľnatým
 • nároky voči polícií
 • nároky chodcov
 • kompenzačné nároky súvisiace so zranením spôsobeným trestným činom
 • nehody cyklistov
 • nároky z tragických nehôd a vyšetrovania
 • nároky zo zranení hlavy
 • nehody na dovolenkách
 • ochorenia z dovolenky
 • pracovné ochorenia
 • zanedbanie lekárskej starostlivosti
 • vojenské nehody
 • nároky z motocyklov
 • policajné nehody a nároky zo zranení
 • kompenzácie z dopravných nehôd
 • nároky zo závažných zranení
 • nároky vyplývajúce z úrazov spôsobených pošmyknutím, potknutím alebo pádom
 • zranenia chrbtice
 • nepoistených vodičov / vodičov, ktorí utiekli z miesta nehody

Čo znamená zanedbanie lekárskej alebo klinickej starostlivosti?

Všetci lekári majú povinnosť starostlivosti o pacienta. Zanedbanie lekárskej starostlivosti je stav, keď dôjde k porušeniu povinností, výsledkom ktorého pacient utrpel / bol poškodený:

 • nesprávnou diagnózou
 • omeškanou diagnózou
 • nesprávnou liečbou
 • omeškanou liečbou
 • zranením alebo smrťou v súvislosti s nesprávnou liečbou

Uplatnenie kompenzačného nároku nie je len o peniazoch. Cieľom je navrátiť kvalitu Vášho života čo najbližšie stavu spred zanedbania lekárskej starostlivosti, a aby lekári zodpovední za Vašu liečbu prijali zodpovednosť za svoje pochybenia. 

Advokátska kancelária JUDr. Ing. Michal Juhás ponúka pestrú škálu právnych služieb pre svoju rozmanitú klientsku základňu. Hlavnými oblasťami práva, v ktorých pôsobíme, sú uvedené v sekcii Služby tejto stránky. Naše právne služby možno rozdeliť do nasledujúcich hlavných kategórií:

obchod

Snažíme sa poskytovať nákladovo efektívne riešenia a poradenstvo pre našu obchodnú klientelu, či už ide o jednu zmluvu alebo komplexné transakcie. Pracujeme pre súkromné ​​obchodné spoločnosti (od globálnych organizácií, malých a stredných podnikov) a podnikateľov, rovnako ako iné firmy a finančníkov.

financie

Rozumieme financiám a dôležitosti získania efektívnych riešení. Zastupujeme známe obchodné spoločnosti a iné inštitúcie, ktoré poskytujú alebo zabezpečujú širokú škálu obchodných produktov na svojich trhoch. Naši klienti sa spoliehajú na popredné vedomosti v rôznych oblastiach, ako sú kapitálové trhy, charity, komerčné nehnuteľnosti, firemné financie, súkromný kapitál, projekty a reality.

jednotlivci

Vykonávame širokú škálu služieb pre mnoho súkromných osôb. Snažíme sa minimalizovať strach a neistotu, ktorá prichádza so vstupom na právny proces, či už ide o súdne spory pre nehodu, pri výkone povolania, kúpu nehnuteľnosti, rozpad vzťahov alebo záležitosti súvisiace so zamestnaním.

verejné služby

Sme zvyknutí na poradenstvo pre verejné orgány v rôznych ústavných, obchodných a operatívnych záležitostiach. Patria medzi ne obce, obecné úrady, miestne úrady, štátne orgány, vzdelávacie zariadenia a organizácie a právnické osoby pre špeciálne účely ustanovené poskytovať verejné služby.

KONTAKT

Advokátska kancelária
JUDr. Ing. Michal Juhás
Mojmírova 12, 2. poschodie
040 01 Košice
Tel.: +421 948 535 701
Email: juhas@akjuhas.sk

NAPÍŠTE NÁM
VYHĽADÁVANIE:

ODBER NOVINIEK:


copyright 2019 © JUDr. Ing. Michal JUHÁS
Nájdite nás na Facebooku