Advokátska kancelária

JUDr. Ing. Michal JUHÁS


LIKVIDÁCIA S.R.O. A DAŇOVÁ LICENCIA

Likvidácia obchodnej spoločnosti je upravená v ustanoveniach § 70 až 75a Obchodného zákonníka. Spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia, (t.j. ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia alebo rozhodnutia jediného spoločníka o zrušení spoločnosti likvidáciou). Vstup do likvidácie sa zapisuje do obchodného registra, obchodná spoločnosť používa obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“.

Predpokladom výmazu spoločnosti z obchodného registra je analýza možnosti zrušenia spoločnosti a následne samotný úkon. Naši právni experti Advokátskej kancelárií JUDr. Ing. Michala Juhása majú bohaté skúsenosti s likvidáciou s.r.o. a daňovou licenciou a vykonajú:

  • posúdenie situácie Vašej spoločnosti,
  • zhodnotí možnosti budúceho postupu jej zrušenia,
  • kompletné služby spojené s prevzatím Vašej spoločnosti za účelom jej následnej likvidácie,
  • likvidáciu aj problémovej a zadlženej spoločnosti,
  • právnu pomoc pri daňovej licencii.

Pojem daňová licencia predstavuje minimálnu výšku dane, ktorú je daňovník povinný zaplatiť, a to aj v prípade vykázania daňovej straty. Čo znamená, že ak vám v daňovom priznaní vyjde nižšia daň z príjmu ako je výška daňovej licencie, zaplatíte daňovú licenciu. Ak vaša daň z príjmu bude nad úrovňou daňovej licencie, zaplatíte daň z príjmu, ktorá vám vyšla.

Advokátska kancelária JUDr. Ing. Michal Juhás ponúka pestrú škálu právnych služieb pre svoju rozmanitú klientsku základňu. Hlavnými oblasťami práva, v ktorých pôsobíme, sú uvedené v sekcii Služby tejto stránky. Naše právne služby možno rozdeliť do nasledujúcich hlavných kategórií:

obchod

Snažíme sa poskytovať nákladovo efektívne riešenia a poradenstvo pre našu obchodnú klientelu, či už ide o jednu zmluvu alebo komplexné transakcie. Pracujeme pre súkromné ​​obchodné spoločnosti (od globálnych organizácií, malých a stredných podnikov) a podnikateľov, rovnako ako iné firmy a finančníkov.

financie

Rozumieme financiám a dôležitosti získania efektívnych riešení. Zastupujeme známe obchodné spoločnosti a iné inštitúcie, ktoré poskytujú alebo zabezpečujú širokú škálu obchodných produktov na svojich trhoch. Naši klienti sa spoliehajú na popredné vedomosti v rôznych oblastiach, ako sú kapitálové trhy, charity, komerčné nehnuteľnosti, firemné financie, súkromný kapitál, projekty a reality.

jednotlivci

Vykonávame širokú škálu služieb pre mnoho súkromných osôb. Snažíme sa minimalizovať strach a neistotu, ktorá prichádza so vstupom na právny proces, či už ide o súdne spory pre nehodu, pri výkone povolania, kúpu nehnuteľnosti, rozpad vzťahov alebo záležitosti súvisiace so zamestnaním.

verejné služby

Sme zvyknutí na poradenstvo pre verejné orgány v rôznych ústavných, obchodných a operatívnych záležitostiach. Patria medzi ne obce, obecné úrady, miestne úrady, štátne orgány, vzdelávacie zariadenia a organizácie a právnické osoby pre špeciálne účely ustanovené poskytovať verejné služby.

KONTAKT

Advokátska kancelária
JUDr. Ing. Michal Juhás
Mojmírova 12, 2. poschodie
040 01 Košice
Tel.: +421 948 535 701
Email: juhas@akjuhas.sk

NAPÍŠTE NÁM
VYHĽADÁVANIE:

ODBER NOVINIEK:


copyright 2019 © JUDr. Ing. Michal JUHÁS
Nájdite nás na Facebooku