Advokátska kancelária

JUDr. Ing. Michal JUHÁS


DAŇOVO PRÁVNY SERVIS

Tím advokátskej kancelárie JUDr. Ing. Michal Juhás špecializujúci sa na dane z príjmu je pripravený poskytnúť inovatívne a praktické rady na samotnom základe komerčných transakcií či už v korporátnych daniach, dani z príjmu z predaja  nehnuteľností, alebo dani z príjmov zo závislej činnosti ale samostatne zárobkovo činnej osoby.

Sme hrdí na našu schopnosť zabezpečiť daňové efektívne riešenia pre akúkoľvek obchodnú transakciu alebo štruktúru a poskytovanie poradenstva cez čoraz komplikovanejšiu spleť daňových predpisov pre všetky typy klientov.

Špecializujeme sa v nasledujúcich oblastiach:

  • Daňové plánovanie fúzií, akvizícií a predaja
  • Transakcie s vlastným kapitálom
  • Plánovanie dane zo zisku
  • Plánovanie odmeňovania zamestnancov
  • Plánovanie dane z nehnuteľnosti
  • Dane z predaja nehnuteľnosti
  • Dane z pridanej hodnoty
  • Poradenstvo v oblasti EIS (daňové úľavy pre investujúce obchodné spoločnosti) a investície súvisiace s uzavretými fondmi

Náš tím poskytuje tiež špecifické poradenstvo vo všetkých oblastiach schém zamestnaneckých podielov, vrátane riadiacich motivačných programov pre zamestnancov, plánovania nakladania s akciami obchodnej spoločnosti, zamestnaneckých fondoch, dlhodobých motivačných plánov a ďalších neschválených podielových schém.

Nezávislí pozorovatelia oceňujú našu spoločnosť predovšetkým pre užitočnosť a schopnosť bezproblémového vybavenia veci.

Vo vzťahu k sporným záležitostiam úzko spolupracujeme s daňovými poradcami a audítormi.

Zatiaľ čo Vám pomáhame s plánovaním Vašich obchodných záležitostí, naša advokátska kancelária JUDr. Ing. Michal Juhás Vám môže pomôcť v plánovaní Vášho osobného kariérneho rastu.

Advokátska kancelária JUDr. Ing. Michal Juhás ponúka pestrú škálu právnych služieb pre svoju rozmanitú klientsku základňu. Hlavnými oblasťami práva, v ktorých pôsobíme, sú uvedené v sekcii Služby tejto stránky. Naše právne služby možno rozdeliť do nasledujúcich hlavných kategórií:

obchod

Snažíme sa poskytovať nákladovo efektívne riešenia a poradenstvo pre našu obchodnú klientelu, či už ide o jednu zmluvu alebo komplexné transakcie. Pracujeme pre súkromné ​​obchodné spoločnosti (od globálnych organizácií, malých a stredných podnikov) a podnikateľov, rovnako ako iné firmy a finančníkov.

financie

Rozumieme financiám a dôležitosti získania efektívnych riešení. Zastupujeme známe obchodné spoločnosti a iné inštitúcie, ktoré poskytujú alebo zabezpečujú širokú škálu obchodných produktov na svojich trhoch. Naši klienti sa spoliehajú na popredné vedomosti v rôznych oblastiach, ako sú kapitálové trhy, charity, komerčné nehnuteľnosti, firemné financie, súkromný kapitál, projekty a reality.

jednotlivci

Vykonávame širokú škálu služieb pre mnoho súkromných osôb. Snažíme sa minimalizovať strach a neistotu, ktorá prichádza so vstupom na právny proces, či už ide o súdne spory pre nehodu, pri výkone povolania, kúpu nehnuteľnosti, rozpad vzťahov alebo záležitosti súvisiace so zamestnaním.

verejné služby

Sme zvyknutí na poradenstvo pre verejné orgány v rôznych ústavných, obchodných a operatívnych záležitostiach. Patria medzi ne obce, obecné úrady, miestne úrady, štátne orgány, vzdelávacie zariadenia a organizácie a právnické osoby pre špeciálne účely ustanovené poskytovať verejné služby.

KONTAKT

Advokátska kancelária
JUDr. Ing. Michal Juhás
Mojmírova 12, 2. poschodie
040 01 Košice
Tel.: +421 948 535 701
Email: juhas@akjuhas.sk

NAPÍŠTE NÁM
VYHĽADÁVANIE:

ODBER NOVINIEK:


copyright 2019 © JUDr. Ing. Michal JUHÁS
Nájdite nás na Facebooku